Povinné čipování psů v České republice

17. 05. 2019 09:52 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti,

dle novely veterinární zákona je od 1.1.2020 povinné čipování psů, tj. identifikace psa mikročipem. 

Označení mikročipem je málo bolestivý úkon, kterým veterinární lékař pod kůži na levou stranu krku „vpíchne“ asi 1 cm dlouhý váleček obsahující elektronický číselný kód. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. 

Poté je nutné zvíře s čipem zaregistrovat. Mikročip sám o sobě neobsahuje žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Nikdo si čip vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů.

Na našem pracovišti automaticky registrujeme všechna označená zvířata do databáze Backhome, které jsou zahrnuty v celosvětové vyhledávací síti petmaxx.

Registrace je v ceně čipování.

Již nyní můžete svého psa nechat čipovat.

Zastavte se u nás, vše vám podrobně vysvětlíme.

 

Petra a Josef Souchovi