Inovovaný operační sál

21. 11. 2014 02:50 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti,

v listopadu 2014 došlo ke kompletní modernizaci našeho operačního sálu, jejímž záměrem bylo zajistit pracoviště, které nám umožní provádět operační úkony efektivněji s minimalizací případných chyb. Podstatnou prioritou rekonstrukce bylo zajištění parametrů sterilního operačního sálu.

Tato opatření slouží k zamezení rizik vzniku potenciálních infekcí objevujících se po operačních zákrocích. Přistoupili jsme zároveň i ke zdokonalení využití pracovního prostoru, který v současné době umožňuje snazší manipulaci, zejména u vyšších váhových kategorií operovaných zvířat.