Vakcinace

Očkujeme psy, kočky, fretky a králíky, přečtěte si podrobnosti o těchto vakcinacích.

Vakcinace psů

Vakcinace psů

Vakcinace patří mezi základní nástroj v boji proti infekčním nemocem zvířat a je nedílnou součástí zdravotní péče o zvíře.

Očkují se pouze zdravá zvířata. V případě výskytu onemocnění je nutné vakcinaci odložit. Odčervení je vhodné provést týden před plánovaným očkováním

Štěňata lze očkovat již od 6. týdne věku, kdy dochází k poklesu hladiny mateřských protilátek a to proti psince a parvoviróze. Za 3 až 4 týdny následuje přeočkování a vakcinace proti dalším chorobám, tj. infekční hepatitida, parainfluenza a leptospiróza. Za další tři až čtyři týdny se přeočkováním ukončí primovakcinace. Vzteklina se zpravidla očkuje při posledním očkování všech infekcí a po 3. měsíci věku štěněte. Dle zákona musí být pes naočkován proti vzteklině od 6. měsíce věku.

Základní onemocnění, proti kterým je vhodné psy očkovat, patří:

Psinka je velmi nebezpečné virové onemocnění. Nemoc má v podstatě tři formy projevu: slizniční, střevní a nervové. Forma respirační se projevuje kašlem, výtokem z nosu až pneumonií. Střevní forma způsobuje zvracení, průjem a dehydrataci. Nervová psinka se projevuje epileptickými záchvaty a křeči. Zvláště vnímavá jsou štěňata, ale onemocnět mohou i starší zvířata.

Neboli infekční zánět jater je virové onemocnění projevující se horečkou, zvětšením mízních uzlin, zvracením krve, výraznou bolestivostí břicha se zvětšením jater a sleziny a krvavým průjmem. Může dojít i k postižení očí, kdy se vyskytuje zákal rohovky.

Je velmi nakažlivé virové onemocnění ohrožující především štěňata ve věku od 2 do 6 měsíců. Zdrojem nákazy je trus nemocných zvířat. Hlavními projevy jsou těžké zvracení a krvavý průjem vedoucí bez adekvátní léčby k dehydrataci a smrti zvířete.

Jedná se o bakteriální onemocnění, které se projevuje horečkou, neutichajícím zvracením, průjmem, akutním selháním ledvin a jater a často rychlým úhynem. Rezervoárem onemocnění jsou divoce žijící zvířata (hlavně potkani). Pes se nakazí přímo od nemocných zvířat nebo pitím kontaminované vody. Leptospiróza je celosvětově rozšířená zoonóza, tj. onemocnění přenosné na člověka.

Onemocnění s méně závažným průběhem, které je však velmi nakažlivé a snadno se přenáší z jednoho psa na druhého přímým kontaktem, ale i prostřednictvím vzduchu. Onemocnění se zpočátku  projevuje suchým kašlem, dávením a horečkou. Může se přidružit sekundární bakteriální infekce, která zkomplikuje průběh onemocnění a způsobí zánět plic.

Je smrtelné onemocnění přenosné na člověka, tzv. zoonóza. K nakažení dochází většinou přímo prostřednictvím slin, které obsahují virus. Projevuje se především zvýšená slinivost a agresivita, narůstající neklid, ztráta plachosti, ochrnutí a nemohoucnost.
Jedná se o akutní průjmové onemocnění, které se zjišťuje zejména u psů s vyšší koncentrací, např. útulcích. Touto virovou infekcí jsou postižena zejména štěňata do jednoho roku. Příznaky jsou zvracení, mírná teplota, průjem vedoucí k dehydrataci. (Nadstandardní očkování)

Onemocnění přenášené sáním klíštěte. Četnost výskytu je těžko zjistitelná, protože nemoc většinou probíhá subklinicky. Při klinické manifestaci se objevuje otok kloubů a kulhání. (Nadstandardní očkování)

Tetanus je vážné onemocnění způsobené toxinem bakterie. U psů se onemocnění vyskytuje vzácně, protože masožravci jsou proti tetanu odolní. Toto očkování je vhodné pro pracovní a lovecké psy, které jsou ve styku s koňmi. Doporučuje se vakcinaci provést před výměnou zubů. (Nadstandardní očkování)

Vakcinace koček

Vakcinace koček

Koťata se poprvé očkují mezi 6. až 8. týdnem věku. Revakcinace se provádí po 3 až 4 týdnech věku. Po 3. měsíci je možno kočky očkovat proti vzteklině. 

Základní infekce, proti kterým by měla být v imunitě každá kočka, patří:

Infekční onemocnění, které způsobuje po přechodné apatii a příznacích horečky  vznik vředů v dutině ústní. Postihuje zejména zvířata mladších věkových kategorií a chovy s vyšší koncentrací. Přenáší se infekčním aerosolem.

Virové onemocnění postihující nejmladší věkové kategorie koček. Infekce má většinou akutní průběh, projevuje se zvracením a úporným průjmem s příměsí krve. U dospělých koček může onemocnění způsobit potraty, porody mrtvých koťat.

Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest koček. Projevuje se apatií a sníženou chutí k příjmu krmiva, nastává kýchání, výtok z nosu a očí. Průběh onemocnění závisí na věku zvířete a přidružených bakteriálních infekcích.

Infekce většinou probíhá současně nebo po infekcích virového původu. U koček napadá sliznice dutiny ústní a nosní a vyvolává výtok z očí, otok spojivek, výtok z nosu.

Onemocnění se přenáší slinami, močí a krví. Projevuje se anemií, ztrátou tělesné hmotnosti, průjmem, opakujícími se chronickými infekcemi. Očkování se provádí u koček, které neprodělaly onemocnění a před vakcinací se musí provést test z krve.

Jedná se o kožní plísňové onemocnění, které je přenosné na člověka. K přenosu dochází kontaktem s nemocným zvířetem nebo chlupami. Vnímavější jsou dlouhostrstá plemena koček. Vakcinovat lze i z léčebných důvodů.

Velmi závažné virové onemocnění koček, zejména mladších věkových kategorií. Onemocnění se projevuje ve dvou formách – vlhká s přítomností tekutiny v dutině břišní a suchá s postižením vnitřních orgánů. Onemocnění je vždy smrtelné.

Vakcinace fretek

Vakcinace fretek

Fretky se vakcinují proti psince a vzteklině. Vakcinace proti psince se provádí od 8. týdne věku s následnou revakcinací po 3 až 4 týdnech. Vakcinace proti vzteklině je možná po třetím měsíci věku.

Psinka je velmi nebezpečné virové onemocnění. Nemoc má v podstatě tři formy projevu: slizniční, střevní a nervové. Forma respirační se projevuje kašlem, výtokem z nosu až pneumonií. Střevní forma způsobuje zvracení, průjem a dehydrataci. Nervová psinka se projevuje epileptickými záchvaty a křeči.

Je smrtelné onemocnění přenosné na člověka, tzv. zoonóza. K nakažení dochází většinou přímo prostřednictvím slin, které obsahují virus. Projevuje se především zvýšená slinivost a agresivita, narůstající neklid, ztráta plachosti, ochrnutí a nemohoucnost.

Vakcinace králíků

Vakcinace králíků

Králíky je vhodné vakcinovat minimálně proti dvěma závažným virózám:

Onemocnění má velmi často velmi rychlý průběh, projevuje se výtokem krve z nosu a konečníku, křečemi, hlasovými projevy s následným úhynem. Onemocnění končí většinou smrtí zvířete. Vůči této chorobě jsou vnímavá všechna plemena králíků bez rozdílu věku a pohlaví.

Virové onemocnění, které má sezónní charakter. Onemocnění se projeví překrvením spojivek, výtokem z očí, otok víček. Myxomatóza má rychlý průběh a vysokou mortalitu.

Králíci se vakcinují ve věku desíti týdnů. V případě nepříznivé nákazové situace je možno začít vakcinovat i v ranějším věku. Dospělí králíci se revakcinují v 6-ti měsíčním intervalu.

Kromě těchto dvou onemocnění se králíci mohou vakcinovat také proti onemocnění bakteriálního původu – Pasteurelóza

Bakteriální onemocnění králíků, které se projevuje hnisavými záněty v těle králíka a to hnisavou rýmou, zánětem středního ucha, neplodností či náhlým úhynem králíka.