Operační zákroky

Seznamte se s jednotlivými úkony operačních zákroků tak, jak jdou po sobě, krok za krokem.

Inovovaný operační sál

V letech 2013 a 2014 jsme zrealizovali standardní pracoviště operačního sálu, které v návaznosti v dodržení všech před a pooperačních úkonů přispívá k minimalizaci rizik prováděných operačních zákroků. V současné době provádíme většinu operačních zákroků v celkové inhalační narkóze.

V roce 2013 jsme započali částečnou inovaci operačního sálu, která se projevila v podobě investice do přístrojového vybavení (inhalační anestézie s řízenou plicní ventilací, generátor kyslíku, monitor životních funkcí - tj. pulzu, dechové frekvence, saturace kyslíku a hladiny oxidu uhličitého, EKG).

V roce 2014 jsme se rozhodli investovat do kompletní modernizace operačního sálu, jejímž záměrem bylo zajistit pracoviště, které nám umožní provádět operační úkony efektivněji s minimalizací případných chyb.

1. Diagnostika

Diagnostika tvoří důležitou součást kvalitní veterinární péče. Prvotně provádíme základní klinické vyšetření zvířete a na základě toho se realizují další vyšetřovací postupy, tj. ultrasonografické vyšetření, RTG, vyšetření moči...

2. Předoperační vyšetření pacienta

Vyšetření celkového klinického obrazu zvířete včetně vyšetření krve před každým operačním zákrokem výrazně sníží riziko anestetických komplikací. Chirurgickým zákrokům nejrůznějšího typu předchází rutinní předoperační vyšetření...

3. Příprava operačního sálu

Všechny operační zákroky jsou u nás prováděny v samostatně oddělené místnosti označené Operační sál. Tento prostor je vybaven chirurgickým stolem, dvěma sterilizátory, dvěma elektrokautery, odsávací pumpou, negatoskopem,...

4. Příprava pacienta

Tyto postupy provádíme v místnosti pro přípravu pacienta. Tím plníme aseptické zásady operace. Zde se zavádí i intravenózní kanyla a zvíře je uvedeno do celkové anestézie. Před plánovaným operačním zákrokem je nutné...

5. Příprava pacienta na operačním sále

Pacienta uložíme na operační stůl a v požadované poloze zafixujeme. Poté následuje finální dezinfekce operačního pole. K zabránění kontaminace operační rány používáme jednorázové sterilní roušky. Na operačním sále je téměř...

6. Operace

Na našem pracovišti provádíme širokou škálu chirurgických zákroků měkkých tkání. Operační zákroky provádíme dvojího typu a to preventivní a terapeutické. Mezi nejčastější preventivní operace patří kastrace obou pohlaví u...

7. Hospitalizace

V naší ordinaci je každé zvíře po skončení operačního zákroku umístěno do hospitalizačního boxu. Zde je pacientovi podána infuzní terapie a je zajištěno termostabilní prostředí. Podchlazení jedinci jsou umístěni do...

8. Předání majiteli a pooperační vyšetření

Pacient je majiteli předán při nabývání úplného vědomí. Ve většině situacích to bývá v den operace, ale v případě závažnosti zdravotní stavu po náročných operacích je zvíře hospitalizováno do druhého dne. Po propuštění pacienta...

Ceny operací

Cenové relace operačních zákroků jsou smluvní. V cenovém rámci chirurgického úkonu jsou zahrnuty: vlastní operační zákrok, náklady na celkovou anestezii včetně inhalační, podávaná veterinární léčiva, jako jsou antibiotika,...

Doba trvání operace

Doba trvání operace je vždy individuální a nelze ji paušalizovat (zevšeobecňovat). Vždy záleží na mnoha faktorech, jako jsou např. zdravotní stav a věk zvířete, typ a rozsah chirurgického zákroku. Operace nekončí jen uzavřením...

Operační hodiny
Objednané zákroky Akutní zákroky
Pondělí 12:00 - 14:00 od 18:00
Úterý 12:00 - 14:00 od 18:00
Středa 12:00 - 14:00 od 18:00
Čtvrtek 12:00 - 14:00 od 18:00
Pátek 12:00 - 14:00 od 18:00
Sobota od 12:00