Veterinární pohotovost

Jestliže zdravotní stav Vašeho zvířete vyžaduje ošetření mimo stanovenou ordinační dobu, čtěte dále.

Jestliže zdravotní stav Vašeho zvířete vyžaduje ošetření mimo stanovenou ordinační dobu, je možné si dohodnout otevření veterinární ordinace a příjezd lékaře na telefonním čísle 734 483 141.

Jedná se o poskytnutí placené služby, která umožňuje ošetření nemocným zvířatům mimo režim běžných i prodloužených ordinačních hodin. K platbě za standardní ošetření a výdeji léčiv je účtován pohotovostní příplatek, do kterého jsou zahrnuty i cestovní náklady. Ten je smluvní v rozmezí 400 až 500 Kč s ohledem na závažnost případu a denní dobu.

Vzhledem k tomu, že si vážíme našich stálých klientů, přistoupili jsme pro ně od měsíce června 2023 ke zvýhodnění podmínek pohotovostní služby. Za stálého klienta jste námi považováni, pokud máte v očkovacím průkazu potvrzeno platné očkování na našem pracovišti. Vám, kteří splňujete tento požadavek, bude účtován pohotovostní příplatek pouze v rozmezí 200 - 300 Kč s ohledem na závažnost případu a denní dobu.

Veterinární pohotovost v terénu provádíme zcela výjimečně. V zájmu Vašeho zvířete preferujeme ošetření ve veterinární ordinaci, kde máme k dispozici řadu diagnostických přístrojů, pomocí kterých můžeme stanovit co nejpřesnější diagnózu a praktikovat léčebný postup. To nám ošetření v terénu neumožňuje. 

Z důvodu nemoci či přetížení může dojít k omezení pohotovostní služby.