Aktuality

Zde naleznete nejaktuálnější informace z naší veterinární ordinace, buďte v obraze.

Zvýšená hygienická opatření

13. 03. 2020. 09:58 MVDr. Petra Souchová

  Na základě šířící se pandemie koronaviru jsme v naší veterinární ordinaci zvýšili preventivní hygienická opatření. Veškeré prostory naší firmy jsou 5x denně vytírány účinnými dezinfekčními prostředky a zároveň jsou pravidelně dezinfikována všechna zátěžová místa – lavice, kliky od dveří, vyšetřovací stoly atd.. Věříme, že tato opatření v současné době přispějí k pocitu vašeho většího komfortu při návštěvě naší veterinární ordinace. Petra a... Zobrazit více

Povinné čipování psů v České republice

17. 05. 2019. 09:52 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, dle novely veterinární zákona je od 1.1.2020 povinné čipování psů, tj. identifikace psa mikročipem.  Označení mikročipem je málo bolestivý úkon, kterým veterinární lékař pod kůži na levou stranu krku „vpíchne“ asi 1 cm dlouhý váleček obsahující elektronický číselný kód. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.  Poté je nutné zvíře s čipem... Zobrazit více

Rozšíření nabídky sortimentu krmiv

01. 03. 2017. 12:00 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v březnu 2017 jsme obohatili naší stávající nabídku krmiv pro psy i kočky značek Specific a Eminent o krmivo značky Fortify. Je to kvalitní české krmivo, je bezlepkové, využitelné jako prevence před alergickými onemocněními. Doufáme, že pro vás toto rozšíření námi nabízeného sortimentu bude přínosem. Zobrazit více

Rekonstrukce prostoru čekárny

01. 03. 2017. 12:00 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v únoru 2017 jsme přistoupili k modernizaci prostoru čekárny. Záměrem tohoto rozhodnutí bylo zpříjemnit vám prostředí a čas, kdy čekáte s vašim zvířetem na ošetření.K našemu psovi, papouškovi a králíkovi přibylo i akvárium s rybičkami, které je v tomto prostoru instalováno. Doufáme, že vás tato změna potěší. Zobrazit více

Nový zubní ultrazvuk

20. 03. 2016. 02:59 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v březnu 2016 jsme nahradili stávající ultrazvukový odstraňovač zubního kamene novým přístrojem značky Kruuse. Jedná se o piezoelektrický odstraňovač zubního kamene s vlastním pohonem pro použití ve veterinární praxi. Tento nový přístroj značně zkvalitňuje dentální péči o chrup vašich zvířat. Zobrazit více

Modernizace ordinace (ošetřovny)

26. 04. 2015. 02:57 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v dubnu 2015 došlo k celkové modernizaci prostoru ordinace (ošetřovny). Tato investice zajišťuje příjemné prostředí pro vás i vaše zvířecí kamarády. Naší snahou bylo vytvořit pohodový design, který zaručuje větší manévrovací prostor při vyšetření pacienta. Zároveň došlo ke zvýšení kapacity úložných prostor. Tato nám umožňuje rozšířit naší nabídku veterinárních léčiv, veterinárních diet a standardních krmiv pro psy, kočky i... Zobrazit více

Nové přístroje – Elektrokautery

10. 02. 2015. 02:54 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v lednu 2015 byl nahrazen stávající monopolární elektrokauter dvěmi elektrochirurgickými přístroji pro monopolární (MP) a bipolární aplikace (BP) - Eicktron 160 a Chiratom 400. Tyto přístroje jsou vhodné pro provádění MP řezu, smíšeného řezu, silné a jemné (hloubkové) koagulace nebo BP koagulace. K MP aplikacím lze používat unipolární neutrální referenční elektrody nebo elektrody dělené s automatickou kontrolou kontaktu mezi... Zobrazit více

Inovovaný operační sál

21. 11. 2014. 02:50 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v listopadu 2014 došlo ke kompletní modernizaci našeho operačního sálu, jejímž záměrem bylo zajistit pracoviště, které nám umožní provádět operační úkony efektivněji s minimalizací případných chyb. Podstatnou prioritou rekonstrukce bylo zajištění parametrů sterilního operačního sálu.Tato opatření slouží k zamezení rizik vzniku potenciálních infekcí objevujících se po operačních zákrocích. Přistoupili jsme zároveň i ke... Zobrazit více

Nové přístroje - Inhalační anestézie a generátor kyslíku

11. 09. 2013. 02:46 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v září 2013 bylo rozšířeno vybavení operačního sálu o inhalační přístroj – VETNAR 1600. Součástí tohoto přístroje je i monitor životních funkcí tj. pulzu, dechové frekvence, saturace kyslíku a hladiny CO2. Toto anesteziologické zařízení je použitelné pro většinu nejnáročnějších operací a při dlouhotrvajících zákrocích. Díky relativně slabému zatížení organizmu inhalačními anestetiky je přístroj vhodný a nutný i pro narkózu... Zobrazit více

Rozšíření vybavení laboratoře

01. 07. 2013. 12:00 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v červnu 2013 bylo rozšířeno vybavení naší laboratoře o nový diagnostický přístroj – hematologický krevní analyzátor IDEXX QBC VetAutoread se specifickou centrifugou IDEXX.Toto zařízení umožňuje vyšetření krve přímo v ordinaci a poskytuje komplexní hematologické výsledky. Na základě těchto informací můžeme stanovit přesnější diagnózu a zahájit tu nejúčinnější léčbu.Se stávajícím biochemickým analyzátorem IDEXX VetTest se Snap... Zobrazit více