Nové přístroje – Elektrokautery

10. 02. 2015 02:54 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v lednu 2015 byl nahrazen stávající monopolární elektrokauter dvěmi elektrochirurgickými přístroji pro monopolární (MP) a bipolární aplikace (BP) - Eicktron 160 a Chiratom 400.

Tyto přístroje jsou vhodné pro provádění MP řezu, smíšeného řezu, silné a jemné (hloubkové) koagulace nebo BP koagulace. K MP aplikacím lze používat unipolární neutrální referenční elektrody nebo elektrody dělené s automatickou kontrolou kontaktu mezi pacientem a elektrodou v době intervence. Oba tyto přístroje umožňují použití kombinace způsobů tj. řez s koagulací.

Přístroj Eicktron 160 vyrábí firma LED SpA Itálie a je hlavním využívaným zařízením v oblasti elektrochirurgie na našem operačním sále. Výrobcem přístroje Chiratom 400 je Chirana Stará Turá Slovensko a je námi používán jako záložní zařízení.