Nové přístroje - Inhalační anestézie a generátor kyslíku

11. 09. 2013 02:46 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti,

v září 2013 bylo rozšířeno vybavení operačního sálu o inhalační přístroj – VETNAR 1600. Součástí tohoto přístroje je i monitor životních funkcí tj. pulzu, dechové frekvence, saturace kyslíku a hladiny CO2. Toto anesteziologické zařízení je použitelné pro většinu nejnáročnějších operací a při dlouhotrvajících zákrocích. Díky relativně slabému zatížení organizmu inhalačními anestetiky je přístroj vhodný a nutný i pro narkózu rizikových pacientů (staří a zesláblí psi). VETNAR 1600 je určen k podávání inhalační anestezie zvířat o hmotnosti od 0 do 100 kg. Tento přístroj vyrábí firma Grimed s.r.o. se sídlem v České republice, která dlouhodobě působí na našem, ale i zahraničním trhu.

Další novinkou je kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525. Tento přístroj generuje O2, který je nosným plynem inhalačních anestetik při celkové narkóze. Generátor kyslíku lze použít i samostatně při kyslíkové terapii kritických pacientů trpících srdečními, plicními nebo jinými nemocemi dýchacího ústrojí. Kyslíkem z přístroje mohou být ošetřena málo životaschopná mláďata po protrahovaných porodech nebo po císařských řezech formou napojení na stávající inkubátor. Tento přístroj vyrábí firma DeVilbiss Healthcare LLC se sídlem v USA.