Rozšíření vybavení laboratoře

01. 07. 2013 12:00 Petra a Josef Souchovi

Vážení klienti, v červnu 2013 bylo rozšířeno vybavení naší laboratoře o nový diagnostický přístroj – hematologický krevní analyzátor IDEXX QBC VetAutoread se specifickou centrifugou IDEXX.

Toto zařízení umožňuje vyšetření krve přímo v ordinaci a poskytuje komplexní hematologické výsledky. Na základě těchto informací můžeme stanovit přesnější diagnózu a zahájit tu nejúčinnější léčbu.

Se stávajícím biochemickým analyzátorem IDEXX VetTest se Snap Reader a centrifugou značky Abbott získáme nejpozději do 30 minut kompletní informace o hematologických i biochemických parametrech vyšetřovaného pacienta.

Oba tyto přístroje vyrábí firma IDEXX Laboratories se sídlem v USA.