Hospitalizace

V naší ordinaci je každé zvíře po skončení operačního zákroku umístěno do hospitalizačního boxu.

V naší ordinaci je každé zvíře po skončení operačního zákroku umístěno do hospitalizačního boxu

Zde je pacientovi podána infuzní terapie a je zajištěno termostabilní prostředí. Podchlazení jedinci jsou umístěni do inkubátoru.

Až do fáze probouzení je pacient pod neustálým dohledem, aby se předešlo možným závažným komplikacím v post anestetickém období (např. excitace). 

Při méně invazivních chirurgických zákrocích přistupujeme na našem pracovišti k probuzení pacienta po anestezii, tj. podáním speciálního veterinárního přípravku, který ruší předchozí sedativní účinky.