Inovovaný operační sál

V letech 2013 a 2014 jsme zrealizovali standardní pracoviště operačního sálu.

V letech 2013 a 2014 jsme zrealizovali standardní pracoviště operačního sálu, které v návaznosti v dodržení všech před a pooperačních úkonů přispívá k minimalizaci rizik prováděných operačních zákroků. V současné době provádíme většinu operačních zákroků v celkové inhalační narkóze.

V roce 2013 jsme započali částečnou inovaci operačního sálu, která se projevila v podobě investice do přístrojového vybavení (inhalační anestézie s řízenou plicní ventilací, generátor kyslíku, monitor životních funkcí - tj. pulzu, dechové frekvence, saturace kyslíku a hladiny oxidu uhličitého, EKG).

V roce 2014 jsme se rozhodli investovat do kompletní modernizace operačního sálu, jejímž záměrem bylo zajistit pracoviště, které nám umožní provádět operační úkony efektivněji s minimalizací případných chyb.

Sterilní operační sál.

Došlo ke kompletní renovaci původního obložení stěn tak, aby se tyto dali udržovat dezinfekčními roztoky. Zároveň došlo k rekonstrukci úložných a pracovních ploch. Tato opatření slouží k zamezení rizik vzniku potenciálních infekcí objevujících se po operačních zákrocích. K tomuto účelu je zde zároveň instalována germicidní lampa dimenzovaná na celou plochu operačního sálu.

Využití pracovního prostoru a nákup moderních výkonných přístrojů.

Renovace prosklených dveří, které zajišťují přístup z čekárny usnadnila mobilitu u pacientů, kteří vyžadují akutní zákrok a zároveň snazší manipulaci u vyšších váhových kategorií operovaných zvířat. Dále došlo k obměně zastaralých přístrojů jenž byly nahrazeny moderními, více výkonnými (bipolární elektrokauter, odsávací pumpa).

I když jsou námi realizované investice do zařízení a provozní náklady veterinárních přístrojů vysoké, dodržujeme cenové relace diagnostických a operačních úkonů tak, jak byly stanoveny při otevření naší veterinární ordinace v roce 2009.