Předání majiteli a pooperační vyšetření

Pacient je majiteli předán při nabývání úplného vědomí.

Pacient je majiteli předán při nabývání úplného vědomí. Ve většině situacích to bývá v den operace, ale v případě závažnosti zdravotní stavu po náročných operacích je zvíře hospitalizováno do druhého dne.

Po propuštění pacienta do domácího ošetření tlumíme pooperační bolest používáním perorálních analgetik, které jsou indikovány k jejich podání. Je lepší bolesti předcházet a ne ji tlumit až, když se objeví.

K zabránění automutilace rány se zvířeti nasazuje alžbětinský plastový límec. Ten musí být dostatečně velký, aby zabránil dostupnosti k ráně.

Při převzetí zvířete je majitel poučen o dalším průběhu terapie. Do vyhojení operační rány a úplnému uzdravení probíhají u pacienta pravidelné kontroly. 

Nejčastěji jsou stanoveny za 24 hodin, a pokud se nevyskytují žádné další zdravotní komplikace, tak za 10 až 14 dní.

Hodnotí se klinický stav zvířete a kontroluje se hojení operační rány.