Předoperační vyšetření pacienta

Zahrnuje vlastní klinické vyšetření celkového zdravotního stavu zvířete.

Vyšetření celkového klinického obrazu zvířete včetně vyšetření krve před každým operačním zákrokem výrazně sníží riziko anestetických komplikací. Chirurgickým zákrokům nejrůznějšího typu předchází rutinní předoperační vyšetření

To zahrnuje vlastní klinické vyšetření celkového zdravotního stavu zvířete (měření tělesné teploty, posouzení výživného stavu, vyšetření kardiovaskulárního a respiračního systému). Je zároveň možné provést laboratorní screening, který se skládá ze základního hematologického a biochemického vyšetření krve obsahující jaterní enzymy, ledvinné parametry, hladinu cukru a celkového proteinu.

V naší ordinaci používáme in-house diagnostiku, která nám umožňuje okamžitě získat výsledky vyšetření krve. To má velký význam u nemocných pacientů nebo v akutních případech.