Příprava operačního sálu

Všechny operační zákroky jsou u nás prováděny v samostatně oddělené místnosti označené - operační sál

Všechny operační zákroky jsou u nás prováděny v samostatně oddělené místnosti označené Operační sál. Tento prostor je vybaven chirurgickým stolem, dvěma sterilizátory, dvěma elektrokautery, odsávací pumpou, negatoskopem, monitoringem životních funkcí, EKG, infuzní pumpou, lineárním dávkovačem léků, generátorem kyslíku, operačními světly a veterinárním inhalačním přístrojem.

Pravidelně se před a po každém operačním zákroku provádí čištění a dezinfekce prostor operačního sálu k redukci rizika šíření infekce a dodržení asepse při operačním zákroku. K dezinfekci se používají tekuté dezinfekční prostředky, které mají baktericidní, virucidní, fungicidní a sporocidní účinky. Dále v pravidelných intervalech používáme germicidní UV lampu, která slouží k dezinfekci povrchů a pracovních ploch. Chirurgické nástroje používané při operacích jsou sterilizovány ve sterilizátorech.