Příprava pacienta na operačním sále

Pacienta uložíme na operační stůl a v požadované poloze zafixujeme...

Pacienta uložíme na operační stůl a v požadované poloze zafixujeme. Poté následuje finální dezinfekce operačního pole. K zabránění kontaminace operační rány používáme jednorázové sterilní roušky. Na operačním sále je téměř každý pacient napojen přes endotracheální kanylu na veterinární inhalační přístroj.

Inhalační anestezie patří k nejkvalitnějším typům narkózy umožňující její dlouhodobé vedení a snižuje riziko anesteziologických komplikací. V průběhu celkové anestézie jsou u zvířete monitorovány vitální funkce, jako jsou srdeční a dechová frekvence, saturace kyslíku, ETCO2 a EKG. K tomu je používán monitoring životních funkcí. Profylakticky se na začátku chirurgického zákroku podávají antibiotika a analgetika.