Aseptický operační sál

Operační sál je vybaven nerezovým, elektricky poháněným chirurgickým stolem.

Operační sál je vybaven nerezovým, elektricky poháněným chirurgickým stolem. Osvětlení operačního pole zajišťuje fokusovatelné operační světlo Hanaulux 2003 s kapacitou 80 000 lux se sterilizovatelnou rukojetí.

K bezpečné anestézii je využíván inhalační přístroj – VETNAR 1600 s elektronicky řízenou ventilací, která lze použít pro resuscitaci pacienta. Součástí tohoto přístroje je i monitor životních funkcí tj. pulzu, dechové frekvence, saturace kyslíku a hladiny CO2. EKG je u pacienta monitorováno pomocí přístroje Spacelabs. K dispozici je též odsávací pumpa Aspired, která má využití zejména při abdominální chirurgii (v dutině břišní).

Nezbytným pomocníkem při operačních zákrocích jsou dva elektrokautery určené pro monopolární a bipolární aplikaci - Eicktron 160 a Chiratom 400, které používáme k řezu měkkých tkání a k zastavení krvácení – elektrokoagulaci. Na operačním sále je dbáno o zachování sterilního prostředí pomocí germicidní lampy.

Sterilizaci chirurgických nástrojů zajišťují dva horkovzdušné sterilizátory. Dále je zde využíván kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525. Tento přístroj generuje O2, který je nosným plynem inhalačních anestetik při celkové narkóze.

Generátor kyslíku lze použít i samostatně při kyslíkové terapii kritických pacientů trpících srdečními, plicními nebo jinými nemocemi dýchacího ústrojí. Kyslíkem z přístroje mohou být ošetřena málo životaschopná mláďata po protrahovaných porodech nebo po císařských řezech formou napojení na inkubátor.

Instalovaná infuzní pumpa a perfusor (lineární dávkovač léků) zajišťují infuzní terapii a aplikaci léčiv během komplikovaných operačních zákroků. Součástí sálu je čtečka rentgenových snímků, tzv. negatoskop, kde je při operaci vložen RTG snímek, který usnadňuje lokalizaci postiženého místa, např. cizího tělesa v gastrointestinálním traktu.