Hospitalizace

V této místnosti jsou umístěny 3 boxy různých velikostí, které jsou určeny k hospitalizaci.

V této místnosti jsou umístěny 3 boxy různých velikostí, které jsou určeny k hospitalizaci pacientů po operačních zákrocích, při rehydratační terapii (potíže trávicího traktu, onemocnění ledvin atd.) a při akutních stavech. Součástí hospitalizace je inkubátor Dräger, který používáme k ošetření a termoregulaci nově narozených mláďat po císařském řezu a při podchlazení pacientů. 

Operační zákroky - péče pacienta po anestézii
Po anestézii umístíme každého pacienta do hospitalizačního boxu, kde je zajištěno termoregulační prostředí. Zvíře je do probuzení pod neustálým dohledem, aby se předcházelo možným nežádoucím reakcím. V případě potřeby pacientům podáváme léky tlumící bolest. V určitých situacích je součástí hospitalizace v postanestetickém období i infúzní terapie. Při méně invazivních chirurgických zákrocích, např. extrakci mléčných zubů, odstranění zubního kamene ultrazvukem, přistupujeme na našem pracovišti k probuzení pacienta po anestezii, tj. podáním speciálního veterinárního přípravku, který ruší předchozí sedativní účinky. I před tzv. probuzením je zvíře po operaci krátce hospitalizováno.

Hospitalizace urgentních případů
Po ošetření akutního pacienta je zvíře umístěno do hospitalizačního boxu, kde je průběžně monitorován jeho zdravotní stav. V případě podchlazení nebo šokových stavů lze pacienta stabilizovat v inkubátoru. Zvířata jsou pod neustálou kontrolou a monitorujeme u nich klinické a laboratorní parametry. Dle aktuálního stavu je jim poskytována adekvátní terapie.