Laboratoř

Statimové vyšetření krve provádíme pomocí biochemického krevního analyzátoru.

Od zahájení provozu naší ordinace používáme vlastní laboratorní přístroje pro analýzu krve. Moderní veterinární praxe se v současné době nemůže obejít bez kvalitní laboratorní diagnostiky.

V měsíci květen 2023 došlo k jejich obměně za moderní analyzátory HESKA Element HT5 a HESKA Element RC.

Hematologický analyzátor Heska Element HT5 pracuje na základě třech technologií včetně technologie laserové. Tato kombinace nám zabezpečuje přesnější a spolehlivější výsledky krevního obrazu. Přístroj poskytuje informace o červeném a bílém krevním obrazu včetně přesného 5 dílného diferenciálu bílých krvinek. Zároveň je výhodou rychlost vyhodnocení vzorku, výsledek je do 1 minuty.

Je samozřejmé, že v rámci vyšetření krve je hematologické vyšetření téměř vždy nezbytné doplnit o vyšetření biochemické. K tomu používáme přístroj Heska Element RC. Výsledky vyšetření jsou k dispozici během čtvrt hodiny. Biochemická analýza krve poskytuje specifické nálezy pro potvrzení či vyloučení stavu jako je selhání ledvin, hepatopatie, cukrovka a další.

Hematologický analyzátor Heska Element HT5 a biochemický analyzátor Heska Element RC jsou přesné spolehlivé přístroje, které nám poskytnou okamžitou informaci o aktuálním stavu pacienta.

Diagnostické přístroje jsou spolehlivým partnerem při preventivních prohlídkách a při diagnostice.