Rentgen (RTG)

Zde je instalován vysokofrekvenční výkonný RTG přístroj Gierth HF 80 Plus.

Zde je instalován vysokofrekvenční výkonný RTG přístroj Gierth HF 80 Plus. 

Kombinací rentgenových kazet s různými zesilovacími fóliemi je možno snímkovat zvířata od velikosti několika málo desítek gramů až do váhy 50 kg. 

Pro stanovení maximální ostrosti snímků používáme sekundární clonu, která je vpravena do pojezdového segmentu RTG stolu typu Tablix N. Tato clona umožňuje dosažení kvalitních RTG projekcí, které jsou nezbytné zejména při zhotovení RTG snímků DKK a DLK.

Rentgenové snímky jsou vyvolány na vyvolávacím automatu Agfa Curix 60, který je umístěn ve vedlejší místnosti (temná komora). Při projekci obdrží asistující osoby ochranné pomůcky - olověné zástěry a ochranné rukavice.