Cestování se psy a kočkami

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Pro pohyb zvířat – psů, koček a fretek - po státech Evropské Unie (mimo Velké Británie, Irska a Švédska) musí být Vaše zvíře vybaveno mezinárodním pasem zvířete, identifikováno mikročipem a mít platné očkování.

Mezinárodní průkaz pro malá zvířata, tzv. pas - PET PASSPORT 

Je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře. Základním předpokladem pro vydání pasu je průkazné označení zvířete, umožňující nezaměnitelnou identifikaci. Veterinář v pase potvrdí vakcinaci proti vzteklině a údaje o identifikaci čipem.

Mezinárodní pas zvířete v zájmovém chovu slouží samozřejmě i jako očkovací a zdravotní průkaz zvířete a obdržíte jej místo starého očkovacího průkazu.

Označení mikročipem

Představuje způsob identifikace zvířete. Veterinární lékař zavede pomocí aplikátoru čip, což je asi 0,5 až 1 cm dlouhý váleček. Ten obsahuje elektronický číselný kód zapsaný též v cestovním pasu. Čip se aplikuje pod kůži, na levou stranu krku a je opatřen stabilizační pojistkou, která zabrání nežádoucímu pohybu čipu v podkoží. Jedná se o málo bolestivý, nepříliš invazivní zákrok, který je zvířaty dobře snášen. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.

Číslo mikročipu s údaji o zvířeti a majiteli se uvedou do elektronického registru majitelů zvířat. K rozpoznání, zda je zvíře čipované a jaké je číslo čipu je potřeba čtečka čipů, která se přiloží na levou stranu krku a po načtení se na ní objeví číslo mikročipu. Toto se zadá do registrů majitelů zvířat a ke konkrétnímu číslu se zobrazí informace o majiteli a zvířeti.

Označení zvířete mikročipem usnadňuje vyhledání majitele v případě ztráty a je povinností při cestování se psem do zahraničí.

Platné očkování proti vzteklině

Proti vzteklině musí být očkovaná zvířata starší 3 měsíců. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. 

Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. 

Ovšem i v rámci zemí EU existují výjimky. Týkají se třeba skupiny zemí Velké Británie, Irska, Švédska a Malty, zde musíte mít mimo třech výše uvedených náležitostí také sérologické vyšetření na vzteklinu a dále ošetření proti echinokokóze a klíšťatům (24-48 hodin před vstupem do země).