Elektrochirurgie

Přidáno dříve Josef Soucha

V moderní medicíně je elektrokauter nedílnou součástí standardního přístrojového vybavení operačního sálu, kde podstatně přispívá ke zkvalitnění provedení operačního zákroku.

Naše pracoviště disponuje dvěmi elektrochirurgickými přístroji pro monopolární i bipolární aplikace – Eicktron 160, který vyrábí firma LED SpA, Itálie. Eicktron 160 využíváme jako hlavní zařízení v oblasti elektrochirurgie při operačních zákrocích. Druhým instalovaným přístrojem je Chiratom 400, jehož výrobcem je Chirana Stará Turá, Slovensko a je námi používán jako zařízení záložní. 

Elektrokauter je přístroj, který vysokofrekvenčním elektrickým proudem způsobuje tepelné poškození tkání. Tohoto jevu se využívá zejména ke dvěma účelům – řez měkkými tkáněmi a stavění krvácení (elektrokoagulaci).

Elektrokauter je využíván dvěmi základními způsoby – monopolárním a bipolárním režimem.

Monopolární mód umožňuje řez, řez s koagulací a koagulaci. K této aplikaci lze používat unipolární neutrální referenční elektrody nebo elektrody dělené s automatickou kontrolou mezi pacientem a elektrodou v době intervence. 

Bipolární mód umožňuje především koagulaci (hemostázi malých cév). V tomto režimu se používá elektroda tvaru izolované pinzety, jejíž hroty slouží jako 2 elektrody. Proud protéká pouze tkání uchopenou mezi hroty pinzety. Použitím redukované hustoty proudu se dosáhne vysoušení povrchu buněk bez hloubkové penetrace – koagulace. Koagulované povrchy buněk slouží jako izolační vrstva zabraňující pronikání tepelné energie do hlubších vrstev tkání s následující aplikací proudu.