Inhalační anestézie

Přidáno dříve Josef Soucha

Podobně jako v humánní medicíně i u malých zvířat se zvyšují nároky a potřeba na kvalitní a bezpečnou celkovou anestézii. V současné době k nekvalitnějším narkózám patří inhalační anestézie. Ta umožňuje kontrolovat hloubku a délku narkózy a je využitelná u nejnáročnějších operačních zákroků. Zároveň je bezpečná i pro rizikové pacienty. Námi používaný veterinární narkotizační přístroj VETNAR 1600 umožňuje bezpečné podávání inhalační anestézii zvířecím pacientům rozdílných hmotnostních kategorií, tj. od 1 až do 100 kg a zařízení je vybaveno umělým plicním ventilátorem, pro vedení dýchání v případě resuscitace pacienta.

K inhalační anestézii se používají inhalační anestetika, což jsou těkavé kapaliny, které se do systému uvolňují ve formě plynu v odpařovačích. Ve veterinární medicíně se nejčastěji používá látka izofluran.

K provedení inhalační anestézii se využívá anesteziologický přístroj. Toto zařízení se skládá z několika komponent, např. odpařovač izofluranu, z kterého se do systému uvolní anestetikum a jeho množství je kontrolovaně regulováno, tj. během operace můžeme dle hloubky narkózy upravovat koncentraci inhalačního anestetika na potřebnou míru. Další součástí je pohlcovač oxidu uhličitého, který z vydechovaného dechu absorbuje tento plyn. Zvíře je přes tracheální kanylu systémem spojovacích hadic napojeno na anesteziologický přístroj. 

Systémem hadic je do organizmu přiváděna směs dýchacích plynů. K inhalačnímu přístroji je připojen zdroj kyslíku. Nyní je již omezeně využíván kyslík v lahvích a místo něj se uplatňuje tzv. generátor (koncentrátor) kyslíku, který tvoří kyslík a ten je využíván jako nosný plyn. 

Generátor kyslíku lze použít i samostatně. Pacientům s dechovou nedostatečností lze aplikovat kyslík vytvořený v generátoru prostřednictvím kyslíkového boxu. Dalším komponentem je dýchací vak. Ten slouží jako rezervoár dýchacích plynů, ukazuje na dýchací činnost zvířete a vakem lze provádět umělou ruční plicní ventilaci. Důležitou součást anesteziologického přístroje tvoří umělý plicní ventilátor. Pokud zvíře nedýchá, tak toto zařízení zajišťuje podle nastavených parametrů dýchání a dodává pacientovi dýchací plyny.

Při celkové anestézii je nezbytný monitoring základních životně důležitých funkcí, jako je srdeční a pulzová frekvence, EKG, počet dechů, koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaných plynech, saturace kyslíku v krvi. Sledování těchto parametrů je nezbytné v průběhu celé narkózy a ukazuje na hloubku anestézie, jak je zvířetem narkóza snášena a stav dýchacího a oběhového systému v průběhu operace. Monitor je vybaven i zvukovým alarmem životně důležitých funkcí a při překročení nastavených minimálních parametrů je vydán zvukový signál, který upozorní na změny.

Výhody inhalační anestézie přestavují relativně slabé zatížení organizmu a bezpečí i u rizikových pacientů (stará a zesláblá zvířata). Oproti narkóze injekční umožňuje snadnou ovladatelnost a délku podle potřeby chirurgického zákroku. Injekční narkózu lze používat jen při kratších a snazších operačních zákrocích. Při prodlužování injekční narkózy hrozí vedlejší účinky – nebezpečí kumulace anestetika v těle zvířete, deprese dechu, krevního oběhu a narkózu nelze regulovat. Delší a složitější zákroky v injekční narkóze pro pacienta představují vysokou zátěž.