Kastrace kočky a kocoura

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Kočka je velmi plodné zvíře a v sezóně páření může porodit až třikrát za rok. Puberta u kočky nastupuje v 6.-9. měsíci stáří zvířete a nástup puberty ovlivňuje roční období (vliv fotoperiody), krmení a plemeno. Nadměrná populace koček byla a bohužel je stále regulována člověkem utrácením koťat po porodu. Tento postup nepatří mezi etické řešení. Plodnost koček lze regulovat i jiným způsobem.

Využíváme buď trvalé řešení tj. kastrace kočky nebo dočasný způsob zabránění říje u samice. Ten se provádí pomocí injekční aplikace hormonálních preparátů. Dočasné zabránění pohlavního cyklu má svá omezení. Není vhodné přípravky podávat před první říjí a nedoporučuje se jejich dlouhodobé podávání. Jejich použití může mít negativní následky na zdravotní stav zvířete.

Jsou to - vznik zánětu dělohy, zvýšená frekvence výskytů nádorových onemocnění mléčné žlázy, prohloubení onemocnění jater a v neposlední řadě rozvoj cukrovky.

Trvalé zabránění říje a nežádoucí březosti provádíme chirurgicky odstraněním vaječníků a dělohy. Vlastní zákrok provádíme v celkové inhalační narkóze. Rána do dutiny břišní se vede uprostřed břicha a po vyjmutí a podvázání jsou odstraněny vaječníky s dělohou. Poté je dutina břišní uzavřena vstřebatelným šicím materiálem a následně provedena sutura kůže. Rozsah operační rány je cca 1 centimetr. Kožní stehy, zpravidla 3, odstraňujeme 10. den od operace. Do této doby je nutno zabránit lízání operační rány. Kočky si ale ve většině případů operační rány nevšímají.

U kocoura se od 6. měsíce stáří mohou začít objevovat projevy dospívání, jako je imitace páření a značkování teritoria. Tyto projevy samčího chování jsou pro majitele kocourů, kteří jsou chováni doma, značně nepříjemné. Jediným možným řešením je kastrace, která zabrání podobným potížím. Principem kastrace je chirurgické odstranění obou varlat, které jsou uloženy v šourku. Vlastní zákrok provádíme v celkové narkóze. Po vyholení a dezinfekci rány provedeme krátké řezy v šourku a varlata po podvázání odstřihneme. 

Kastrace kocourů je vhodná i u venku chovaných zvířat. Předchází se tím vzniku škrábanců, pokousání po celém těle, které vznikají při soubojích s ostatními kocoury v okolí. Tyto rány se mohou zanítit a poté budou vyžadovat odborné ošetření.