Kastrace morčat a králíků

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Důvodů ke kastraci je několik. V případě chovu dvou a více jedinců se 2 samci snášejí jen v prvních měsících věku. Po dosažení pohlavní dospělosti začíná boj o hierarchii, při němž si mohou zvířata i vážně ublížit. V případě chovu jedinců rozdílného pohlaví mívají tato zvířata v dospělosti stále potomstvo, o které se musíte postarat. Tuto starost si ušetříte, necháte li samečka vykastrovat.

Samci po dosažení pohlavní dospělosti bývají často neklidný a mohou vyměšovat moč, aby si tím označili své teritorium a partnerku. Kastraci samců volí majitelé v případech, aby předešli problémům s hormonálně indukovanou agresivitou. Agresivita je spojená se značkováním, dupáním, napadáním člověka. Méně invazivní metodou je kastrace samce.

Výhodou kastrace je, že vykastrovaní samci jsou klidnější, méně agresivní, neznačkují a jsou i lepšími společníky. Kastrovaní jedinci mají větší tendenci k obezitě, ale volbou vhodného krmiva a optimální krmné dávky lze tomuto zdravotnímu problému předcházet.

Po nástupu celkové anestezie zvíře umístíme na vyhřívanou podložku, abychom zamezil problémům s termoregulací. Pacienta umístíme do hřbetní polohy, poté vyholíme operační pole a provedeme jeho dezinfekci. Po řezu kůži šourku z operační rány postupně vybavíme obě varlata. Každé varle zvlášť podvážeme, odstraníme a provedeme uzávěr kůže šourku. Na závěr se kastrační rány překryjí Novikovem, aby rána nepřicházela do styku s okolím. Zvíře po operaci zůstává přibližně 2 až 3 hodiny v hospitalizačním boxu na pozorování a poté si jej majitel odnáší do domácího ošetření. Ve většině případů bývá jíž zvíře z narkózy probrané. 1 až 2 dny se může po zákroku vyskytovat přechodné nechutenství. 

Majitel by měl sledovat příjem krmiva a zda se u zvířete vyskytuje stolice. Dále je nutné vyměnit podestýlku za neprašnou, aby byla rána v čistotě. Za 10 dní se z rány vytáhnou kožní stehy.