Laboratorní diagnostika

Přidáno dříve Josef Soucha

Laboratorní diagnostika je neodmyslitelnou součástí celkového vyšetření zvířete a patří k základním pilířům klinické veterinární medicíny. Vyšetření krevního obrazu je základní součástí při posuzování zdravotního stavu pacienta. Získáme hodnotu hematokritu, hemoglobinu, celkový počet bílých krvinek, počet granulocytů, lymfocytů, monocytů. Kromě hematologických parametrů získáme i hodnoty biochemické – močovina, kreatinin, jaterní enzymy, hladina cukru, hodnoty minerálních látek a další.

Tyto výsledky jsou na našem pracovišti dostupné během několika minut. Vytištěné výsledky jsou předány majiteli ve formě protokolu. Zároveň jsou evidovány v elektronické podobě a jsou přidruženy ke zdravotní kartě pacienta.

Laboratorní výsledky jsou ve veterinární medicíně velmi důležité a poskytují informace o zdravotním stavu pacienta, které jsou použity pro stanovení diagnózy, následné léčby a monitorování jejího efektu.

Pro pacienta je velmi důležitá pohotovost a dosažitelnost s ohledem pro rozhodování o dalším postupu poskytované léčby.

V současné době technický rozvoj umožnil dostupnost laboratorních přístrojů do soukromých ambulancí. Díky tomu není již laboratorní diagnostika omezena na odesílání vzorků do veterinárních a humánních laboratoří a šetří majiteli čas.

Výhodou přítomnosti krevních analyzátorů přímo v ordinaci je okamžitá dostupnost laboratorních výsledků při řešení akutních případů, což umožňuje zahájení okamžité léčby pacienta. Dále pravidelný monitoring celkově zlepšuje úroveň veterinární péče. Další velmi významné využití je testování krve před anestézií. Umožní odhalení možných zdravotních onemocnění pacienta, které představují rizika a komplikace v důsledku anestézie nebo chirurgického zákroku. Získáme před anestetické vyšetření pro posouzení funkce jater, ledvin, štítné žlázy aj. U nemocných pacientů anestézie představuje vážné riziko.

Mnoho zvířat, zejména starších pacientů, pravidelně užívá různé léky – např. nesteroidní antiflogistika, fenobarbital, glukokortikoidy aj. Monitoring krve umožní lepší kontrolu vedlejších účinků a odhalí přidružené nemoci. Preventivní vyšetření krve doporučujeme provádět i u starších jedinců. Umožňuje nám zjistit možná skrytá onemocnění.