Nádory mléčné žlázy u psa a kočky

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Tumory mléčné žlázy patří mezi nejčastější nádorová onemocnění starších fen. U starších fen a koček doporučujeme pravidelné vyšetření mléčné žlázy a v případě nálezu útvarů, které mají nádorový charakter, jejich včasné odstranění dříve než dojde k jejich rozšíření. 

Úspěšnost chirurgického zákroku závisí na jeho včasnosti, proto i útvary „malých“ rozměrů by měly být operativně odstraněny. Pokud se zjistí změna na mléčné žláze, není vhodné operaci odkládat vzhledem k tomu, že se prohloubí riziko dalšího růstu nádoru a vzniku metastáz. Včasným chirurgickým zákrokem je možné zabránit metastázím a recidivám nádorů na mléčné žláze.

U koček jsou třetími nejfrekventovanějšími po nádorech kožních a lymfomech. Toto onemocnění se u koček výrazně liší od nádorů u psů, protože většina z nich má maligní (zhoubný) charakter.

Nádory jsou velmi agresivní, často metastazují a některé ulcerují. Prognóza je většinou nepříznivá, protože tumory mají i přes chirurgické ošetření tendenci recidivovat.

Naproti tomu u fen poměr mezi zhoubnými a nezhoubnými procesy činí 1:1. Nejčastějšími benigními nádory jsou fibroadenomy. U zhoubných tumorů převládají karcinomy, které mají tendenci metastazovat (šířit se v organizmu). Nejčastějším místem pro metastázy jsou mízní uzliny a plíce. Rychlý růst, zvětšení regionálních mízních uzlin, vyhublost a dušnost ukazují na malignitu nádoru.

Léčbou první volby tumorů je chirurgické odstranění rakovinné tkáně včetně okolí, které provádíme v celkové narkóze. Rozsah operačního zákroku závisí na velikosti a vlastnosti nádorů. U menších ohraničených útvarů je dostačující jeho prosté vyjmutí. U nádorů nad 1 cm je indikováno odstranění celého mléčného oddílu. Při mnohočetném postižení odstraňujeme několik žláz nebo celou mléčnou lištu.

Před vlastním chirurgickým zákrokem je indikováno rentgenologické vyšetření plic, minimálně 2 projekce (laterální a ventrodorzální) ke zhodnocení přítomnosti metastáz v plicích a vyšetření krve k posouzení funkčnosti vnitřních orgánů.

Pokud rentgenogramy nevykazují přítomnost metastáz, doporučujeme okamžitou operaci. Klinickým vyšetřením změn na mléčné žláze nelze určit jejich typ, a proto je vhodné následné histologické vyšetření odebraného nádoru k určení možné prognózy a dalších opatření. Aspirace tenkou jehlou pro cytologické vyšetření není pro nízkou senzitivitu prospěšná, protože psi s mnohočetnými masami mají nádory jak benigního i maligního charakteru.

Po úspěšném vyhojení rány doporučujeme každé 3-4 měsíce opakované vyšetření mléčné žlázy.