Nádory u psů a koček

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

V zájmu kvality života zvířat je důležité včas nádorové onemocnění diagnostikovat a zahájit co neúčinnější léčbu k vyléčení či prodloužení jejich života. Preventivní péče, antiparazitární a antibiotická terapie a v neposlední řadě i kvalitní výživa psů a koček má pozitivní vliv na prodloužení délky jejich života.

Prodloužením reálné délky sebou navíc přináší zvýšený výskyt skupiny nádorových onemocnění, které v minulosti nepředstavovaly takové riziko. Díky tomuto vývoji se změnil i pohled a přístup veterinárního lékaře k onkologickým pacientům. Není již řešením nemoc neléčit a následně se rozhodnout pro euthanázii, ale je nutné onemocnění včas diagnostikovat a na základě vyšetření navrhnout možnou terapii, která by vedla k vyléčení či alespoň k prodloužení života psa a kočky.

Nádory u psů a koček patří mezi častá onemocnění. Setkáváme s nimi u stárnoucích organizmů, ale výskyt není ojedinělý i u mladých jedinců. Pohlaví představuje rozdíly v typech nádorů. Velmi častým nádorem samčího pohlaví u psů jsou nádory varlat. Ty jsou při včasné diagnostice a následném chirurgickém ošetření prognosticky příznivé. Pro stárnoucí psy je běžný nález nádoru v okolí konečníku (perianální adenom). Na jeho vznik a růst mají vliv samčí pohlavní hormony. Léčba představuje kastraci a chirurgické odstranění nádoru.

U samic jsou typické nádory na mléčné žláze, které patří k nádorům nejčastějším. Preventivně působí včasná ovariohysterectomie. Kastrace fen před a po prvním hárání snižuje riziko nádorů mléčné žlázy ve vyšším věku na minimum. Kastrace ve vyšším věku samic již v takovém rozsahu neminimalizuje výskyt nádorů.

Léčbou první volby u tumorů mléčné žlázy je chirurgické odstranění rakovinné tkáně včetně okolí, které provádíme v celkové narkóze. U fen, zejména starších se setkáváme s častějším výskytem tukových nádorů. I u nich může docházet k infiltraci do okolní tkáně. Nádory kostí jsou daleko častější u velkých a obrovských plemen.

Nejčastěji jsou nádory lokalizovány v kůži včetně podkoží. Výhodou těchto tumorózních procesů je jejich okamžitá diagnostika a přístupnost k léčbě. Ke každému nádorovému onemocnění je třeba přistupovat individuálně. Na samém začátku léčebného procesu je důležitá především co nejpřesnější diagnostika. Zda se jedná o nádor samostatný či rozptýlený, posouzení povahy tumoru, jestli jsou buňky zhoubné či nezhoubné. U zhoubných nádorů je třeba zvažovat přítomnost metastáz nebo růst do okolní tkáně.

Před volbou vhodné léčby je důležité kromě věku pacienta posoudit aktuální zdravotní stav, tj. zhodnocení funkčnosti vnitřních orgánů – jater, ledvin, srdce. Na základě těchto údajů se určuje dopad léčby – anestezie, medikamentózní terapie na vitální funkce organizmu. Vážným zdravotním problémem může být srdeční choroba či snížená funkce jater či ledvin.

Stanovení konkrétního typu nádoru slouží k nastavení dalšího terapeutického postupu a vyslovení prognózy. Pro přesné určení se využívá histologického vyšetření odebraného nádoru. V některých případech lze použít i méně invazivní metodu k určení typu nádorových buněk, tj. jehlovou biopsii. Toto vyšetření nám určí typ tumorózního procesu a posoudí stupeň malignity. Na základě této metody, po posouzení celkového zdravotního stavu a po dohodě s majitelem zvolíme vhodný onkologický léčebný postup.

Pokud se jedná o ohraničené nádory bez výskytu metastáz je prvním krokem léčby jejich chirurgické odstranění, jako je tomu např.u nádorů mléčné žlázy. V těchto případech nedoporučujeme otálení s odebráním tumorů, protože postupem času může dojít k dalšímu rozšíření do okolní tkáně a možnému vzniku metastáz v plicích a jiných vnitřních orgánech. Další terapeutický krok představuje chemoterapie. Podle typu nádoru a zdravotního stavu psa se volí vhodný chemoterapeutický protokol k dosažení co nejlepšího léčebného úspěchu. U zvířecích pacientů nejsou vedlejší toxické účinky cytostatik tak výrazné jako u lidí.