Nesestouplá varlata u psů (kryptorchismus)

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Nesestouplá varlata představují pro psa vždy zdravotní potíže. Může dojít k otočení (torzi) semenného provazce varlat a následně vzniku akutního bolestivého stavu. U starších jedinců mohou být tato varlata postižena nádory. U psů kryptorchidů je výskyt nádorů varlat 10x častější než u psů s varlaty sestouplými.

Z těchto důvodů je vhodné varlata chirurgicky odstranit, abychom zabránili dalším možným zdravotním potížím. Kastrace by měla být provedena dříve, než pes dosáhne věku 4 let a než se u něj mohou vyskytnout zdravotní komplikace.

Varlata jsou u psů uložena v šourku. K jejich sestupu dochází krátce po narození, nejpozději do 2 měsíců stáří štěňat.

U některých jedinců se setkáváme s tím, že obě varlata nejsou umístěna v šourku.

V takovém případě mluvíme o kryptorchismu, kdy nedošlo k sestupu jednoho nebo obou varlat do šourku. Jedná se o jednostranný nebo oboustranný kryptorchismus. Varle je buď hmatné v tříslech, tzv. tříselný kryptorchismus nebo je lokalizováno v dutině břišní, kde není normálně palpovatelné. V tomto případě mluvíme o kryptorchismu břišním.

Diagnóza je založena na klinickém vyšetření, při kterém zjišťujeme nepřítomnost jednoho nebo obou varlat v šourku, popřípadě je palpujeme v tříslech. U některých štěňat lze po porodu varlata mechanicky vtáhnout z třísel zpět do šourku. V ojedinělých případech lze dosáhnout, že varle z tříselného kanálu ještě sestoupí do šourku. Pokud varlata do 2 – 4 měsíců věku nesestoupí, účinnost této metody s narůstajícím věkem klesá.