Nežádoucí nakrytí fen

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Potrat vždy představuje vnější zásah do zdravého organizmu a není bez možných rizik. Je vhodné konkrétní situaci probrat s veterinárním lékařem a po dohodě s ním, zvolit optimální řešení s minimem zdravotních rizik pro Vaši fenu.

Nežádoucí nakrytí hárající feny může pro majitele i chovatele představovat problém.Tuto komplikaci lze řešit několika způsoby, pro které se majitel feny rozhodne na základě konzultace s veterinárním lékařem s vyhodnocením možných výhod i nevýhod dané alternativy. 

Jednou z možností je ponechání březosti zakončené porodem. Tento způsob není vhodné použít v případě špatného zdravotního stavu feny, jejího vyššího věku a kdy by porod představoval zdravotní riziko. Dále pokud by byl pes proporčně větší než fena.

Druhou možnou alternativou je chirurgické ukončení březosti, tj. kastrace (ovariohysterectomie) – viz kapitola Kastrace feny v Menu Poradna. Tento zákrok nelze provést, pokud chovatel ještě počítá s dalším využitím feny v chovu.

Dalšími jsou konzervativní (injekční) způsoby přerušení březosti. K tomuto účelu se používají veterinární přípravky aplikované v různém období březosti. Preparáty na bázi estrogenů se aplikují krátce po možném nakrytí, běžně 5. a 7. den. Díky vysokému výskytu vedlejších účinků těchto hormonálních přípravků – vznik zánětu dělohy, porucha krvetvorby, tento způsob přerušení březosti nedoporučujeme.

Další alternativou je přerušení březosti až po přesném určení, zda je fena skutečně březí. Objektivně lze možnou graviditu potvrdit či vyloučit sonografickým vyšetřením provedeným nejdříve od 21.dne ode dne krytí, optimálně od 24.dne. Po potvrzení březosti lze pomocí registrovaného přípravku k tomuto účelu přerušit březost. Ten se aplikuje dvakrát ve 24 hodinovém intervalu a indukuje potrat do 45.dne březosti. Při potratu v druhé polovině březosti dochází k vypuzení plodů. I v tomto případě lze počítat s možnými riziky souvisejícími s jeho aplikací – což je nechutenství, apatie a v 3% případů může dojít k děložní infekci. Tyto vedlejší účinky se však vyskytují méně často než u hormonálních přípravků na bázi estrogenů.

U posledního způsobu přerušení březosti máme díky sonografickému vyšetření jistotu, že potrat vyvoláme jen u skutečně březích fen. Posledně jmenovaný injekční přípravek lze také aplikovat i před možným potvrzením březosti sonografickým vyšetřením, kdy abort není doprovázen vypuzením plodu, ale jen výtokem z pochvy.

Je třeba upozornit, že ne každé nežádoucí krytí musí vést vždy k zabřeznutí feny. Je známo, že přibližně 60% fen po těchto krytích nezabřezne. Důvodů je řada, např. nemusí dojít ke svázání psa s fenou nebo fena nemusí být v optimální fázi pohlavního cyklu. Je lépe tedy určit, zda fena skutečně zabřezla.