Perineální kýla

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Perineální kýla se vyskytuje zejména u starších psů samčího pohlaví. Častější výskyt je u psů než u koček, s určitou plemennou predispozicí.

V okolí konečníku pozorujeme měkké, většinou nebolestivé zduření. Kýla se může vyskytnout jednostranně, ale mohou být postiženy obě strany.

U psa pozorujeme nutkání na stolici, obtíže při kálení, mohou se vyskytnout i potíže při močení. V případě uskřinutí střevních kliček pozorujeme akutní bolestivé stavy.

Perineální kýla vznikne vniknutím břišního obsahu (tuk, močový měchýř, střevní kličky, prostata atd.) do podkožního prostoru vedle konečníku. K proniknutí dochází při zeslabení nebo natržení pánevní bránice.

Vhodnou léčbou je pouze chirurgické řešení. Existuje více operačních technik k uzavření peritoneálního prostoru dle rozsahu kýly a velikosti psa. V rámci operačního zákroku je vhodné současně provést i kastraci psa, z důvodu toho, že se u starších psů vyskytuje zvětšená prostata, která způsobuje nadměrné tlačení. Perneální kýla se doporučuje řešit v co nejkratším možném termínu od její diagnostiky a akutně při průniku močového měchýře nebo prostaty.

Ve většině případů se jedná o geriatrické pacienty a s ohledem nato je nutné podrobné předoperační vyšetření a volba vhodné celkové anestézie, tj. inhalační narkóza.

Po operaci je do vytažení kožních stehů nutné zabránit lízání operační rány nejčastěji nasazením ochranného límce. Dále několik týdnů zabezpečit měkkou stolici, která zabrání nadměrnému tlačení. Je vhodné podávání šetrné laxační diety.