Prohlídky geriatrického pacienta (seniorské prohlídky)

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Seniorské prohlídky pro Vašeho zvířecího mazlíčka mají za cíl zdravé stárnutí.

Díky zvyšující se úrovni veterinární péče se domácí mazlíčci dožívají stále vyššího věku a ve veterinárních ordinacích přibývá geriatrických pacientů.

U psů a koček nelze jednoznačně určit, v kterém věku zvířata řadíme mezi geriatrické pacienty (seniory). Délka života se liší dle velikosti a hmotnosti psa a plemenné příslušnost, tj. u velkých a obřích plemen je délka života kratší než u plemen malých.

Pokud pes váží do 10 kg, lze geriatrický věk považovat od 9 let věku; při hmotnosti od 11 do 20 kg od 8 let; od 21 do 40 kg je stáří od 7 let a psi nad 40 kg od 6 let. Kočky řadíme mezi geriatrické pacienty po dosažení 8 let věku.

V průběhu stárnutí dochází ke změnám na různých orgánových soustavách v těle. Setkáváme se s postižením kardiovaskulárního systému a to nejčastěji s onemocněním srdečních chlopní nebo kardiomyopatiemi. Mezi další problémy patří nemoci ledvin, jater, chronické pohybové potíže, změny nervových funkcí, onemocnění zubů a různorodá endokrinní onemocnění.

Zvyšující se průměrný věk zvířecích pacientů představuje nutnost i tyto jedince z různých důvodů uvádět do anestézie. Komplikace narkózy u těchto pacientů znamená riziko zpomalení srdeční frekvence, prodloužení zotavování po zákroku. Omezena je i termoregulační funkce. Při anestézii staršího pacienta je třeba posoudit celkový zdravotní stav konkrétního jedince a zvážit nutnost jakéhokoliv operačního zákroku.

Velký význam v boji proti nemocem představuje prevence. Základním prvkem preventivní medicíny jsou pravidelná klinická vyšetření zvířete. Minimálně by se mělo jednat o návštěvy jednou ročně, ale častější prohlídky jsou doporučovány u seniorů a pacientů trpící onemocněním.

Cílem seniorských prohlídek je včasné odhalení nemoci, oddálení nástupu klinických příznaků, jejich další možná léčba, tlumení bolesti a prodloužení života pacienta. Preventivní vyšetření nám umožňuje včasné řešení nemoci v subklinické fázi. Pokud se u zvířete vyšetřením neprokážou abnormality, získáme základní informace o zdravotním stavu a ty můžeme později porovnat s dalšími výsledky.

Screning psa a kočky v seniorském věku zahrnuje podrobný sběr anamnestických dat, kompletní klinické vyšetření, analýzu moči a trusu, poradenství ve výživě. Nezbytnou součástí je základní hematologické a biochemické vyšetření. Laboratorní testy mohou být doplněny i o ultrasonografické a RTG vyšetření.

Klinické vyšetření zvířete by mělo být velmi důkladné. Součástí je i posouzení kardiorespiračního systému. U starších pacientů se pravidelně setkáváme s onemocněním srdce. Častý je výskyt šelestu na srdci, arytmií, ztížené dýchání. Abnormality na srdci lze detekovat jednoduchou askultací, tj. poslechem srdce. K tomu je používán kvalitní fonendoskop.

Nemalou skupinu tvoří pacienti s pohybovými problémy, tzn. kulháním, bolestivostí nebo otokem kloubů, ochablosti svalů.

Mezi další zdravotní problémy řadíme onemocnění zubů a dásní. Ty patří mezi nejčastěji diagnostikované choroby u psů a koček. Mohou postihovat všechna zvířata, ale nejčastěji je zjišťujeme u malých plemen psů. Jejich výskyt a závažnost narůstá s přibývajících věkem

zvířete. Představuje riziko možné ztráty chrupu a studiemi je prokázáno, že onemocnění dutiny ústní a zubů může mít negativní dopad na další orgány, např. srdce, ledviny.

Jedním z významných faktorů bývají u starších pacientů urologické problémy. Za nejběžnější poruchu bývá považována močová inkontinence. U fen se setkáváme s případy inkontinence vzniklé po kastraci. Tyto potíže se neobjevují hned po zákroku, ale s určitým časovým odstupem. Naopak u nekastrovaných jedinců samčího pohlaví jsou zjišťovány choroby prostaty – hyperplazie prostaty nebo výskyt prostatických cyst. Dále se mohou objevit mechanické překážky, tj. obstrukce močové trubice nebo u fen nádory v pochvě.

Tak jako jiné orgány, tak i oči s přibývajícím věkem podléhají procesu stárnutí. Setkáváme se s postupnou ztrátou zraku a následným rozvojem slepoty.

Po překročení středního věku se zvyšuje riziko orgánových onemocnění např. ledvin, jater, trávicího traktu. Častým nálezem u starších zvířat bývají onkologická onemocnění.

V rámci prohlídky by měla být řešena volba vhodného krmení pro dané životní období. Pokud bylo diagnostikováno konkrétní onemocnění bývají nezbytnou součástí terapie nebo prevence choroby tzv. terapeutické diety, které jsou předepsány veterinárním lékařem. Cílem těchto diet je kontrolovat příjem živin nebo přidat složky, které jsou při konkrétní nemoci potřebné. Studiemi je prokázáno, že řada diet má pozitivní vliv na stabilizaci choroby a prodloužení života pacientů. Mezi nejčastější zdravotní problémy, které jsou ovlivnitelné terapeutickou dietou patří: onemocnění ledvin a jaterní tkáně, poruchy gastrointestinálního traktu (zvracení, průjmy), výskyt močových kamenů a kočičí urologický syndrom, potravní intolerance, diabetes mellitus neboli cukrovka.