Pupeční kýla

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Pupeční kýla se nejčastěji vyskytuje u mláďat psů a koček. Jedná se o nedostatečné uzavření stěny dutiny břišní v místě pupečního provazce.

Pupeční kýly jsou běžně objeveny majitelem po porodu nebo v případě odstavu mláďat při jejich běžné prohlídce. 

Při podrobnějším vyšetření je nutné zjistit rozsah pupeční kýly. Zda s jedná jen o prosté vchlípení tukové tkáně nebo i uskřinují důležitých orgánů. 

K samotnému uzavření kylní branky dochází zřídka. Řešením je vždy chirurgický uzávěr rány. Termín zákroku volíme podle rozsahu změn. V případě uskřinuté kýly volíme neodkladné řešení.

Pokud se jedná o menší, volnou kýlu, můžeme zákrok odložit až po ukončení základního vakcinačního programu nebo operaci spojit s jiným zákrokem např. kastrace nebo extrakce mléčných zubů, abychom snížili anesteziologická rizika.

Operaci provádíme vždy v celkové inhalační narkóze. V místě pupeční kýly vedeme řez kůží, poté preparujeme kylní vak a reponujeme jej přes kylní branku do dutiny břišní. Poté provedeme standardní uzávěr stěny dutiny břišní a následnou futuru podkoží a kůže.

V případě rozsáhlejší pupeční kýly je nutné posouzení orgánů dutiny břišní, např. vitality střeva.

Pooperační péče vyžaduje omezení pohybové aktivity, udržení čistoty rány a zabránění jejího olizování. V průběhu 10 až 14 dní dojde k vyhojení kůže a vytažení stehů.