RTG vyšetření na DKK a DLK

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

RTG vyšetření patří ve veterinární medicíně k základním diagnostickým metodám. Rentgenologie je využívána k diagnostice řady onemocnění.

Cílem rentgenologického vyšetření dysplazie kyčelních a loketních kloubů je zajistit kontrolu u predisponovaných plemen a u postižených jedinců jejich vyřazení z chovu. U zvířat s klinickými příznaky zjistit stav postižení jednotlivých kloubů a vyřčení prognózy vývoje onemocnění.

Jedním z nich jsou dysplazie (tj. abnormální vývoj) kyčelního a loketního kloubu – DKK a DLK, které patří k nejčastějším ortopedickým onemocněním u psů. Problémy těchto kloubů se vyskytují zejména u velkých plemen psů např. německý ovčák, labrador, zlatý retrívr, bernský salašnický pes, rotvajler a další a proto se u jedinců před zařazení do chovu provádí oficiální RTG snímkování těchto kloubů.

To má zajistit kontrolu onemocnění u dané rasy. Zda se provede rentgenové vyšetření kyčelních kloubů nebo i loketních kloubů je uvedeno ve stanovách klubů jednotlivých plemen. Zhotovení a posouzení RTG DKK a DLK vede k možnému vyřazení jedinců s onemocněním kloubu.

Pro správnou interpretaci onemocnění kyčelních a loketních kloubů je nutné RTG vyšetření, které musí splňovat konkrétní náležitosti. Zvíře musí být minimálně sedované, lépe v celkové narkóze, aby bylo možné zvíře správně polohovat. Při rentgenování kyčelních kloubů pacienta umístíme do hřbetní polohy, zafixuje se hrudník a zadní končetiny se musí držet navzájem rovnoběžně.

K fixaci používáme speciální kolébku. Na základě takto správně projekčně a expozičně zhotoveného snímku se posuzuje jednotlivá kritéria kyčelních kloubů. Tato kritéria představují základ pro oficiální stupnici k hodnocení DKK u dospělého psa.

K RTG vyšetření loketních kloubů byly zavedeny 3 projekce pro každý kloub zvlášť. I zde je nutné zvíře minimálně sledovat, aby bylo možné správně provést RTG snímky.

Na každém snímku musí být uvedeny údaje o zvířeti včetně identifikace – tetovací číslo nebo číslo mikročipu a údaje o majiteli, aby nedošlo k jeho záměně.

Na našem veterinárním pracovišti běžně provádíme rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelního i loketního kloubu u psů do váhové kategorie 45 kg. Zvíře je před vyšetřením uvedeno do narkózy a po zhotovení a posouzení RTG snímků z narkózy probuzeno. V průběhu snímkování si zvířata sami polohujeme, aby byly RTG snímky projekčně správně.