Zánět dělohy (pyometra)

Přidáno dříve MVDr. Petra Souchová

Zánět dělohy je častou a závažnou zdravotní komplikací u fen starších 6 let a fen, kterým byly z různých důvodů aplikovány hormonální přípravky k zabránění hárání nebo přerušení nežádoucího krytí. První příznaky se vyskytují 4-10 týdnů po skončení hárání. Hlavním vyvolávacím faktorem je hormonální inbalance a následná bakteriální infekce.

U fen patří toto onemocnění k nejčastějším onemocněním reprodukčního systému. Pyometra se může vyskytnout i u koček, ale tento zdravotní problém je méně častý než u fen. Pokud není zánět dělohy včas diagnostikován a léčen, může dojít ke spontánní ruptuře dělohy a následné peritonitidě s potencionálním ohrožením života.

Podle klinického průběhu onemocnění rozlišujeme dvě formy pyometry. Otevřená forma je stav, kdy je děložní krček otevřen a objevuje se hnisavý výtok z pochvy.

Při druhé, uzavřené formě není viditelný výtok, protože děložní krček je uzavřen a obsah se hromadí v děloze. To se může projevit zvětšením břicha.

Ve většině případů dochází ke změně celkového zdravotního stavu pacienta. Zvíře je apatické, nežere, může mít zvýšenou teplotu, pozorujeme nadměrné pití vody a časté močení. Pokud se pyometra vyskytuje delší dobu, dochází k celkové sepsi organizmu a úhynu zvířete.

Diagnostika onemocnění je založena na anamnestických údajích a klinickém vyšetření zdravotního stavu. Ultrasonografickým vyšetřením dutiny břišní zjišťujeme zvětšenou a tekutinou naplněnou dělohu. Nezbytnou součástí je kompletní vyšetření krve. Bílý krevní obraz poukazuje na změny při infekci, tj. leukocytóza s neutrofílií. Červený krevní obraz je zpravidla nezměněn. Biochemické vyšetření krve nám slouží ke zhodnocení stavu vnitřních orgánů – jater, ledvin (stupeň intoxikace).

U fen, u kterých je celkový zdravotní stav narušen, je jedinou možnou terapií kastrace (ovariohysterektomie). Před vlastním chirurgickým zákrokem zvířata stabilizujeme infuzní a antibiotickou terapií. U mladých fen, u kterých má majitel zájem na zachování plodnosti, zvířata nemají příznaky celkové intoxikace a vyskytuje se otevřená forma pyometry, lze použít konzervativní (nechirurgické) ošetření s aplikací prostaglandinů. Tyto léky slouží k evakuac i patologického obsahu dělohy se současným podáním antibakteriálních látek.Tento způsob léčby představuje riziko recidiv po dalším možném pohlavním cyklu.

Pokud se během této terapie zhorší celkový zdravotní stav feny, přistoupíme ke kastraci.